Covid-19 raksturojums, epidemioloģiskās uzraudzības pamatprincipi un pielietotās metodes pandēmijas ierobežošanā