Drudzis bērniem. Rīcības algoritms.Lekcija’2020; asoc. prof. Jana Pavāre, pediatre