Vakcinācijas pamatprincipi, vakcinācijas pret ērču encefalītu. Lekcija 2020; asoc. prof. Dace Zavadska, pediatre