Adaptogēno augu potenciālais pielietojums psihisko traucējumu profilaksē un ārstēšanā, to mijiedarbība ar medikamentiem. Dr. Vineta Viktorija Vinogradova (mentors doc. Ļubova Renemane)