Aknu metastāžu ārstēšana. Dr. med., docents Armands Sīviņš, ķirurgs