Akūto narkoloģisko problēmu spektrs psihiatrijas un narkoloģijas stacionārā. Sarmīte Skaida, narkoloģe, psihiatre