Alkohola delīrija prevalence, komorbiditāte un arstēšanas ilgumu ietekmējošie faktori. Dr. Maksims Ivanovs, narkologs