Ambulatorā palīdzība pacientiem ar atkarības problēmām SørIandet reģionā (Norvēģija). Dr. Mārīte Morozova, narkologs

Back to: Latvijas Narkologu asociācijas sēde 2022. gada 7. janvārī