Astma šodien. No patfizioloģijas un diagnostikas līdz ārstēšanai un profilaksei. Asoc. prof. Māris Bukovskis, pneimonologs, alergologs