Atkarības riski šizofrēnijas pacientiem. Liene Sīle, psihiatre