Atmiņa liecināšanas kontekstā. Evija Strika, tiesu psiholoģijas ekseperte, Dr. psych. klīniskajā psiholoģijā