Audzējs, tā saimnieks un imūnā sistēma. Dr. med., asociētā profesore Simona Doniņa, imunoloģe, onkoloģe ķīmijterapeite