Augsta riska faktori pirmreizējas psihozes attīstībai. Dr. Liene Sīle