Autiska spektra traucējumu mūsdienīga diagnostika bērniem un pieaugušiem. Dr. Ņikita Bezborodovs