Autiskā spektra traucējumu prevencija. Dr. Arta Kočāne (mentors dr. Ņikita Bezborodovs)