Bērna uzturs – pamats veselībai mūža garumā, Ieva Puķīte, pediatre, bērnu gastroenterologs