Biežāk lietoto somatisko medikamentu un psihotropo medikamentu mijiedarbība. Inga Mauliņa, klīniskā farmaceite