Covid-19 etioloģiskā ārstēšana. Monta Madelāne, infektoloģe