Covid-19 klīniskās formas un to ārstēšana bērniem. Asoc. prof. Jana Pavāre, pediatre