COVID-19 pieredze Latvijas psihiatriskajās slimnīcās. Dr. Krista Brūna, psihiatre