Covid-19 radītais nieru bojājums. Kārlis Rācenis, internists