Covid-19 un psihoaktīvo vielu lietošana. Dr. Astrīda Stirna, narkologs