Ekspertējamo personu un personu, kam piemērots medicīniskā rakstura piespiedu līdzeklis piedalīšanās tiesas sēdēs. Beāte Šternberga, psihiatre, tiesu psihiatrijas eksperte

Back to: Tiesu psihiatrija. Latvijas Psihiatru asociācijas sēde notikusi 2021. gada 16. aprīlī