Hiperhomocisteīnēmija un hiperamonēmija. Dr. med. Zita Krūmiņa, medicīnas ģenētiķe