Hormoni kā metabolismu ietekmējošs faktors. Dr. med. Jeļizaveta Sokolovska, interniste, endokrinoloģe