Hronisko plaušu slimību paasinājuma iespējamība rudens periodā. Iveta Kroiča, pneimonoloģe