IIgtermiņa opioīdu atkarības farmakoterapija Zviedrijā (LARO programma). Dr. Normunds Cīrulis, narkologs