Izdegšanas sindroms un ar to saistītie atkarību riski. Ilze Maksima, narkoloģe