Jaunās apreibinošās vielas un to ietekme uz psihi. Inga Landsmane, narkoloģe, psihiatre