Jauniešu vakcinācija pret HPV – ietekme uz veselību turpmākās dzīves laikā; docente Dr. med. Jana Žodžika, ginekoloģe, dzemdību speciāliste