Kā jauniešu vērtību sistēmu un seksuālās un reproduktīvās veselības paradumus ietekmē internets; docente Dr. med. Anda Ķīvīte-Urtāne, biedrības “Papardes zieds” padomes locekle