Kad pienāk brīdis veltīgai ārstēšanai… (ētiskie aspekti). Asoc. prof. Signe Mežinska, Dr.sc.soc., MS Bioētikā