Kas latvietim veselīgāks – Vidusjūras vai Ziemeļjūras diēta?; Dr. med. Iveta Mintāle, kardioloģe