Klīniskais gadījums. Ārpusplaušu tuberkulozes forma. Anda Vīksna, pneimonoloģe, interniste