Mikroķirurģijai Latvijā 35 gadi. Kas paveikts un kas vēl darāms. Dr. med. Kalvis Pastars, plastikas ķirurgs, rokas ķirurgs