Molekulārās patoloģijas iespējas onkoloģisko slimību diagnostikā. Ģirts Šķenders, laboratorijas ārsts; Juris Šteinbergs, Dr.biol.