Neprilizīna inhibīcijas ieguvumi endokrinologa skatījumā. Doc. Kristīne Ducena