Onkoloģiskās aprūpes iespējas Kurzemes reģionā. Dr. Zinaīda Štara, onkologs ķīmijterapeits