Pacienta centrēta pieeja kā būtisks kvaitātes kritērijs mūsdienu veselības aprūpē; Ilze Aizsilniece, ģimenes arste, LĀB prezidente