Pacienta stāvokļa izvērtēšanas instrumenti narkoloģijā – izpētes anketas, testi un aptaujas. Dr. Ilze Maksima, narkologs