Pacienta un ārsta partnerības ietekme uz ārstniecības procesu un tā rezultātiem; profesors Māris Taube, psihiatrs