Pacientu izpratne par medikamentozo terapiju un tās nozīme ārstēšanas procesā; asoc. profesore Signe Mežinska, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte