Personības traucējumi un atkarības. Dr. med. Jeļena Vrubļevska, psihiatre