Plānoto sasniegumu neiegūšanas izraisītās jūtas, Gunta Andžāne, psihoterapeite