Posttraumatiskā stresa sindroma attīstības prevencija. Dr. Ieva Muižniece (mentors dr. Ņikita Bezborodovs)