Priekšlaikus dzimušo bērnu enterālās ēdināšanas īpatnības. Aleksandra Juraša, BKUS neonatoloģe