Psiholoģisko metožu nozīmēšana/izvēle pacientiem ar psihiskām saslimšanām. Ilze Plauča, Dr. Psych.