Psihoterapeita skatījums uz psihotisku pacientu; Voldemārs Švarcs, psihoterapeits, psihoanalītiķis