Psihotisko traucējumu ārstēšanas pamatprincipi; Dr.med.Jeļena Vrubļevska, psihiatre