Psihotisko traucējumu daudzveidība un klīniskās izpausmes; Elmārs Tērauds, psihiatrs